Priser

Herunder kan du se boligernes købspris samt de estimerede ejerudgifter pr. måned. Købsprisen svinger lidt inden for hver boligstørrelse.

Du kan se de individuelle priser og salgsopstillinger for alle ledige boliger på Homes hjemmeside (ejendomsmægler).

Der vil mod en merbetaling være mulighed for individuelle tilpasninger i huset. Dette aftales på et møde med Danhaus der bygger husene.

Vi drøfter i øjeblikket om der skal tilbydes solcelletage på husene. Dette er fuldstændig frivilligt for hver enkelt hus! Merudgift pr. bolig på ca. kr 100.000